Tehnologija, ekologija i zaštita sredine

Slika 61

Ispitivanje i mjerenje fizičkih, hemijskih, bioloških i radioaktivnih štetnosti

Ispitivanje i mjerenje buke, zvučne izolacije i vibracija

Mjerenje emisije i imisije štetnih polutanata

Analiza otpadnih voda i rješavanje njihovog prečišćavanja

Analiza otpadnih plinova i rješavanje njihovog prečišćavanja

Hemijsko čišćenje, konzerviranje i pasiviranje toplovodnih, vrelovodnih i parnih kotlova kao i ostalih termoenergetskih sistema

Inhibiranje nastanka inkrustacija u termoenergetskim postrojenjima

Priprema i kontrola kotlovske vode                        

Izrada i revizija studija, projekata, elaborata kao i davanje stručnih mišljenja i ocjena iz oblasti zaštite radne i životne okolice


Rješenja

0 0