Akreditacije i organi za certifikaciju

Slika 65

Aparata za zaštitu organa za disanje (rješenje broj 02/94-225 od 20. 11. 1994.)

Sistema za provjetravanje skloništa i dvonamjenskih objekata (rješenje broj 02/94-226 od 20. 11. 1994.)

Vozila za prijevoz opasnih materija klase 1, klase 2, klase 3, klase 4, klase 8 i klase 9, te kontrolna ispitivanja kontejnera (IBC) za prijevoz - prenos sekundarnih sirovina i istrošenih proizvoda (metal, staklo, papir i dr. sekundarne sirovine pojedinačno ili u kombinacijama kao istrošeni materijal, prema zahtjevima ADR-a) rješenje broj 02/96-3160 od 01. 11. 1996.

Ručnih prijevoznih aparata za gašenje požara (rješenje broj OC-01/98 od 1998-01-05)
0 0