Projektovanje i stručni nadzor

Slika 64

Izrada tehničke dokumentacije (arhitektonsko, građevinsko, elektroničko i mašinsko projektovanje)

Pregled i revizija projekata

Nostrifikacija inostrane tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite od požara

Izrada elaborata o zonama opasnosti i pravilnika o "Ex" uređajima

Izrada regulacionih planova

Izrada projektnih rješenja iz oblasti zaštite životne sredine (vazduh, voda, tlo, buka, tehnološki procesi i sl.)

Vršenje stručnog nadzora (arhitektonsko-građevinskog, elektroničkog i mašinskog) pri izgradnji objekata

Tehnički prijem objekata

Konsalting pri investicionoj izgradnji

Trodimenzionalni arhitektonski nacrti i trodimenzionalna prezentacija objekata na računaru

Građevinsko projektovanje najsavremenijim računarskim programima (statički proračuni, nacrti armature itd.)


Rješenja

0 0