O nama

Slika 57

Više od 40 godina rada i postojanja na poslovima zaštite, ekologije i obrazovanja, a u novije vrijeme projektovanja te ispitivanja u oblasti građevinarstva.

br. rješenja sudskog registra KANTONALNI SUD TUZLA U/I – 288/02,
mat. reg. br. 1 – 1935,
PDV 209090300009
žiro račun: NLB Banka dd Sarajevo 1321000301050081,
žiro račun: SBERBANK BH 1404010007135785,
žiro račun: Addiko Bank dd Sarajevo 3060460000698638

0 0