Ergonomija i obrazovanje

Slika 58
U S L U G E _ Z A V O D A
Stručno osposobljavanje vozača za prijevoz opasnih materija u međunarodnom drumskom saobraćaju i polaganje stručnih ispita u skladu sa ADR-om Dopunsko stručno osposobljavanje za siguran rad u uslovima moguće pojave ugljene prašine i eksplozivnih prašina i gasova u rudarstvu i industriji
Obrazovanje iz zaštite na radu i zaštite od požara, obuka i provjera znanja lica koja rukuju zapaljivim i eksplozivnim materijama, gasovima i tečnostima, obrazovanje radnika koji rukuju sredstvima i predmetima rada u "Ex" izvedbi, osposobljavanje rukovalaca građevinskim mašinama, dizalicama, viljuškarima, uređajima centralnog grijanja i slično Permanentno obrazovanje i provjera znanja rukovodnih i nadzornotehničkih kadrova
Programiranje, izrada i izdavnje uputstava za sigurno rukovanje sredstvima i predmetima rada, priručnika i uputstava za obrazovanje i obrazovanje iz zaštite na radu
Obrada stručne dokumentacije u cilju utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Utvrđivanje i analiza zahtjeva rada sa stanovišta zaštite na radu, posebnih uslova rada i zahtjeva koje rad postavlja pred izvršioce, uslova rada zbog kojih je neophodno skratiti radno vrijeme izvršioca Izrada studija i elaborata za produktivno zapošljavanje radnika sa preostalom radnom sposobnošću
Analiza kadrovskih potreba, prog ramiranje, obrazovanje, stručno i funkcionalno osposobljavanje radnika u skladu sa potrebama rada - kadrovski inženjering
Sačinjavanje stručnih nalaza i utvrđivanje da li se postojećim mjerama zaštite na radu mogu ukloniti opasnosti i štetnosti na konkretnim poslovima, odnosno radnim zadacima sa posebnim uslovima rada Kompleksno analiziranje rada, prijema, raspoređivanja i praćenja radnog ponašanja subjekta rada Istraživanje izvora i uzroka povreda na radu i drugih štetnih posljedica po radnika

Rješenja

0 0