Opšta i specijalovana zaštita

Slika 62

Seizmička mjerenja efekata miniranja

Periodični pregledi i ispitivanja oruđa za rad i uređaja

 Pregled objekata, postrojenja, oruđa, uređaja i instalacija

Pregled i ispitivanje sudova i instalacija pod pritiskom    

Periodični pregledi i baždarenje ventila sigurnosti

Pregled i ispitivanje uređaja u "Ex" izvedbi

Ispitivanje zvučne izolacije          

Ispitivanje materijala metodom nerazaranja      

Kontrola varova i debljine stijenke (zidova)

Ispitivanje naprezanja u konstrukcijama

Ispitivanje i testiranje sredstava i zaštitne opreme          

Izdavanje odgovarajućih isprava i dokumenata iz zaštite na radu               

Izrada normativa, projektovanje i normativno regulisanje funkcionisanja stanica i jedinica za spasavanje

Izrada studija i elaborata iz oblasti spasavanja kategorizacije jamskih prostorija prema stepenu ugroženosti

Tipsko atestiranje opreme          

Periodični pregledi, ispitivanje, servisiranje i održavanje izolacionih aparata, samospasilaca, aparata za reanimaciju, kontrolnih pribora, pumpi za pretakanje gasova i ostale opreme u funkciji spasavanja

Periodični pregledi, ispitivanje, servisiranje, i baždarenje indikatora gasova: eksplozimetara, interferometara, metanometara, toksimetara, etanometrijskih stanica i slično

Punjenje boca etalonskim koncentracijama gasova: CO, Ch4

Servisiranje medicinske opreme

Periodični pregledi, atestiranje, servisiranje i održavanje mašina za palenje mina

Izrada projekata i elaborata organizacija, nadzor i neposredno izvođenje miniranja u specifičnim uslovima: u povišenim temperaturama, u urbanim sredinama, podvodno miniranje, razaranje konstrukcija, usmjereno obrušavanje i odbacivanje materijala, u proizvodnji nafte i zemnog gasa               

Osposobljavanje radnika za službe spasavanja, za rukovanje i održavanje indikatora gasova za miniranja u specifičnim uslovima             

Izrada stručnih nalaza, ekspertiza i vještačenje u području specijalizovane zaštite i spasavanja

Rješenja

0 0